XL-BYGG Skiskytterfond er et samarbeid mellom XL-BYGG og Norges Skiskytterforbund, der formålet er å bidra til styrking av rekrutteringsarbeidet i den enkelte skiskytterklubb.

Søk om gevær til klubben din
fra XL-BYGG Skiskytterfond

Søknadskriterier

For å kunne søke om rekrutteringsvåpen, må klubben oppfylle et eller flere av følgende kriterier:

1

Klubben har gjennomført skiskytterskole over ti kvelder og rapportert sin skiskytterskole til NSSF de siste to årene.

2

Klubben skal arrangere en egen skiskytterskole kun for jenter kommende kalenderår, dato for oppstart av tilbudet og trenere/instruktører må navngis i søknaden og det må være med en plan for hvordan skiskytterskolen skal markedsføres.

3

Klubben er nyoppstartet (oppstart etter 2017) og har behov for våpen for å få til videre rekrutteringsarbeid.

XL-BYGG Skiskytterfond skal bidra til utvikling av skiskyttertalenter over en femårs-periode.
Ved å sikre unge talenter tilgang til godt og tilpasset utstyr skal dette bidra til å utvikle skyteteknikken hos den enkelte. Skiskytterforbundet vil stå for utvelgelsen av klubber. Geværene deles ut etter sesongslutt.

vilkårene

OK