Ole Einar Bjørndalen og XL-BYGG i samarbeid med Norges Skiskytterforbund, lanserte våren 2015 Ole Einar Bjørndalen-fondet for utdeling av profesjonelle skiskyttergevær. Totalt skal 20 skiskytterklubber få gleden av dette over en femårsperiode.

Søk om skiskyttergevær til klubben din
fra Bjørndalen-fondet!

Søknadskriterier

For å kunne søke om rekrutteringsvåpen XL-BYGG, må klubben oppfylle en eller flere av følgende kriterier:

1

Klubben har gjennomført skiskytterskole over ti kvelder og rapportert sin skiskytterskole til NSSF de siste to årene.

2

Klubben skal arrangere en egen skiskytterskole kun for jenter kommende kalenderår, dato for oppstart av tilbudet og trenere/instruktører må navngis i søknaden og det må være med en plan for hvordan skiskytterskolen skal markedsføres.

3

Klubben er nyoppstartet (oppstart etter 2016) og har behov for våpen for å få til videre rekrutteringsarbeid.

Ole Einar Bjørndalen-fondet skal bidra til utvikling av skiskyttertalenter over en femårs-periode.
Ved å sikre unge talenter tilgang til godt og tilpasset utstyr skal dette bidra til å utvikle skyteteknikken hos den enkelte. Skiskytterforbundet vil stå for utplukkingen av klubber. Geværene deles ut like etter sesongslutt.

vilkårene

OK