Velg byggevarehus Klappet & Klart

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder i kundeforholdet mellom XL-BYGG Gunnar T. Strøm og den profesjonelle innkjøper (der innkjøper ikke er forbruker). Gjeldende fra 01.04.2019.

PRISER

Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendringer fra produsent, leveringsdagens pris vil være gjeldende. Varsel om prisendringer vil gjennomføres iht. eventuelle inngåtte avtaler.LEVERINGSBETINGELSER

Om ikke annet er beskrevet gjelder alle priser avhentet vårt lager. Eventuell utkjøring besørges etter de til enhver tid gjeldende satser. Fraktbrev skal alltid signeres av kunde, enten ved henting hos oss eller ved levering fra en av våre transportører. Anslått leveringstid er alltid veiledende. Kjøper skal ved mottak kontrollere og undersøke varen forsvarlig. Avvik av enhver art anføres alltid på fraktbrev.BESTILLINGSFRISTER - LAGERFØRTE VARER

Varer for kjøring:
Bestilling gitt før kl 12.00 dag 1, vil bli levert før kl 12.00 dag 2. Bestillinger gitt etter kl 12.00 og senest kl 15.00 dag 1 vil bli levert etter kl 12.00 dag 2. Ønskes leveranser til et gitt klokkeslett, må dette bestilles minimum 2 virkedager innen leveringstidspunkt. Vi vil da tilstrebe å levere på dette tidspunkt +/- 30 minutter. Leveransen skjer med kranbil eller egnet kjøretøy, og lossing foretas på anvist sted. Alle leveranser er å forstå som levert på bakken ved siden av bil. Kraning utover dette skal på forhånd avklares med XL- BYGG Gunnar T. Strøm AS, slik at kapasitet, pris og eventuelle øvrige betingelser på forhånd er satt. Kraning på byggeplass vil belastes med timespris pr påbegynte time. Våre standard kranbiler har en krankapasitet på mellom 15 og 19 tm kran. Større biler kan bestilles mot tillegg. Levering skal foretas innenfor kjøpers normale arbeidstid (07.00 - 15.00) dersom ikke noe annet er avtalt.
Kjøper er ansvarlig for kjørbar vei tilpasset våre kjøretøy fra offentlig vei og inne på byggeplassens område.

Varer for henting:
For henting fra kl 12.00 - bestilling før kl 08.00 samme dag eller dagen før.
For henting fra kl 06.45 - bestilling innen kl 12.00 dagen før.

Bestillingsfrister - varer direkte fra fabrikk:
For varer levert direkte fra fabrikk gjelder den aktuelle produsentens frister for levering.

Reklamasjon:
Reklamasjon må skje skriftlig, og senest 8 dager etter varens ankomst. Varer det reklameres på må lagres forsvarlig, og i sin helhet stilles til selgerens disposisjon. Varen må ikke være tørket, kappet eller bearbeidet på annen måte. Retur skjer kun etter avtale med selger.
Vårt ansvar er begrenset til varens verdi, og vi er ikke ansvarlig for skjulte feil.

Kvalitetsmangel eller skade på vare:
Reklamasjon vedrørende kvalitetsmangel, transportskade eller annen skade på mottatte varer skal skje umiddelbart ved varens ankomst.
Det er kjøpers ansvar å dokumentere slike skader/mangler. Alle avvik skal anføres på fraktbrev. I slike tilfeller begrenser selgers ansvar seg til varens verdi og selger har intet ansvar for følgeskader og merkostnader. Evt. følgeskader ved heising, interntransport, etc. på byggeplass er kjøpers fulle ansvar.

Forsinket levering:
Selger har intet erstatningsansvar for eventuelle følgeskader eller merkostnader ved forsinket levering.

Mangelfull levering:
Ved mangelfull levering menes manglende levert kvantum i forhold til angivelse på fraktbrev eller ordrebekreftelse. Mangelfull levering skal ved mottak av varen straks anføres på fraktbrev. Selger har intet erstatningsansvar for evt. følgeskader eller merkostnader ved mangelfull levering.

Retur:
Kun feilfrie, ordinære lagerførte varer kan taes i retur innen 14 dager etter leveringsdato. Kvittering eller følgeseddel (ordreseddel) må forevises. Retur vil bli belastet med et returgebyr på 15%. Spesialbestilte varer, varer vi ikke lagerfører eller varer som er utgått av vårt sortiment taes ikke i retur.

Lagerleie ferdigplukkede varer:
Bestilte ferdigplukkede varer fra vårt lager eller ankommet vare bestilt fra fabrikk skal hentes/mottas av kunde innen 7 døgn etter avtalt tidspunkt. Etter den tid påløper det kunden en lagerleie iht. gjeldende satser.

Salgspant:
Selger har eiendomsrett til solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt (jfr panteloven, spesielt 3-14). Etter forfall beregnes rente iflg. Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

Velg din nærmeste forhandler: