Velg byggevarehus Klappet & Klart
XL-BYGG Arbeidstegninger

Arbeidstegninger

Gode arbeidstegninger er i mange tilfeller en forutsetning for å få jobben gjort riktig.

• Arbeidstegninger kan omfatte planer, snitt, energiberegning og alt som er nødvendig for å kunne oppføre et byggverk.

• Leveres i 1:50 med utfyllende målsetting og tar hovedsakelig for seg alt det byggetekniske som skal løses. Det informeres om forsterkninger over åpninger og nødvendig dimensjonering av disse, søylepunkter, bærevegger, eventuelle brannkrav etc.

• Bjelkelagsplan leveres ferdig prosjektert med tilhørende kappliste.

• Snitt gjennom bygning gir nødvendig informasjon for takprosjektering. Takkonstruksjon og målsetting ved gesims og øvrige steder der det må garpes i takstolen. Snitt kan også vise bærevegger, stripefundamenter og eventuelle dragere.

• Våtromsplaner gir informasjon vedr. tekniske krav til våtrom, nødvendig fall på gulv, plassering av sluk o.l.

Velg din nærmeste forhandler: