Velg byggevarehus Klappet & Klart
XL-BYGG Mengdeberegning og kalkyle

Mengdeberegning og kalkyle

Forutsigbarhet i mengdeberegning og kalkyler gir deg et godt underlag til å prise en jobb.

Vi kan levere:

Mengdeberegning
Kalkyle som gir et overslag på timer tømreren benytter samt materialer som kreves for tømrerjobben. Beregningen tar ikke høyde for andre fag eller underleveranser.

Kalkyle
En fullstendig gjennomgang av prosjektet med beregning av alle leveranser for hus over grunnmur basert på erfaringstall. Gir et kostnadsbilde for hele prosjektet. Dette gjøres med utgangspunkt i XL-BYGG sitt vareregister. Ved bestilling av kalkyle kan man i tillegg bestille en leveransebeskrivelse.

• Med en leveransebeskrivelse får du vite hvordan prosjektet leveres og bygges. Her vises arbeider, tjenester, utstyr og materialer som inngår i leveransen.

Velg din nærmeste forhandler: