Velg byggevarehus Klappet & Klart
XL-BYGG Arkitekttjenester

Arkitekttjenester

Vi kan bistå med arkitekttjenester til garasjer, tilbygg/påbygg, hytter, eneboliger, flermannsboliger o.l.

• Vi kan blant annet levere:
- Skisse og anmeldelsestegninger
- Fotomontasjer
- Terrengsnitt
- Situasjonsplan

• Vi dekker både søknadspliktige og andre tiltak.

• Vi trenger en grovskisse eller beskrivelse av tiltaket. Deretter utarbeider våre arkitekter forslag til deg.

• Plantegninger, snitt og fasader leveres elektronisk og i format 1:100 etter kommunens krav.

• Situasjonsplan og utomhusplan leveres i målestokk 1:1000, 1:500 og 1:200.

Velg din nærmeste forhandler: