Velg byggevarehus Klappet & Klart
XL-BYGG Byggesøknad

Byggesøknad

I prosjekter som krever byggesøknader kan det være tids- og kostnadsbesparende å bruke en leverandør som har lang erfaring.

• Typiske tiltak som krever søknader er tilbygg/påbygg, nye bygninger, større endringer, garasjer o.l.

• Byggesøknader omfatter evaluering og tilpasning i forhold til reguleringsplan og utarbeidelse av søknader til plan- og bygningsmyndigheter.

• Vi kan påta oss hele jobben med nabovarsling, utfylling av søknadsskjemaer, redegjørelser o.l.

• Når vi sikrer en riktig utfylt søknad går byggesaken smertefritt gjennom saksbehandling, og man sparer mye tid.

Velg din nærmeste forhandler: