Velg byggevarehus Klappet & Klart
XL-BYGG Mengdeberegning og kalkyle

Mengdeberegning og kalkyle

Det er bedre å være sikker enn å håpe! Med mengdeberegning og kalkyler får du et godt grunnlag for å prise jobben riktig.

Vi kan levere:

• Mengdeberegning
Kalkyle som gir et overslag på timer tømreren benytter samt materialer som kreves for tømrerjobben. Beregningen tar ikke høyde for andre fag eller underleveranser.

• Kalkyle
En fullstendig gjennomgang av prosjektet med beregning av alle leveranser for hus over grunnmur basert på erfaringstall. Gir et kostnadsbilde for hele prosjektet. Dette gjøres med utgangspunkt
i XL-BYGG sitt vareregister. Ved bestilling av kalkyle kan man i tillegg bestille en leveransebeskrivelse.

• Med en leveransebeskrivelse får du vite hvordan prosjektet leveres og bygges. Her vises
arbeider, tjenester, utstyr og materialer som inngår i leveransen.

Velg din nærmeste forhandler: