Velg byggevarehus Klappet & Klart Våre ansatte
XL-BYGG Toten Tre, avd. Hov

Om bedriften

Toten Tre har sin historie tilbake til 1984, men da som ren produksjonsbedrift. Målet med etableringen den gang var å betjene de bruksberettigede med trelast. Tida og tilhøva bidro til økt satsning også på byggevarer. Varesortimentet økte med tiden, og i 2013 ble Toten Tre medlem i XL-BYGG. XL-BYGG Toten Tre har vokst betydelig og blitt en veletablert trelast- og byggevarehandel på Toten. Fra februar 2016 overtok selskapet Maxbo Hov og åpnet 17. mars XL-BYGG Toten Tre, avdeling Hov.

Selskapet eies av Toten Almenningslodd 1, som er en bygdealmenning med 580 bruksberettigede. Bruksberettigede vil si eiere av gårder og småbruk på Toten som har en felles skogeiendom med tilhørende rettigheter.

XL-BYGG Toten Tre er bidragsyter via sponsorat hos de lokale ski-, fotball- og håndballklubbene på Gjøvik, Land og Toten.

XL-BYGG Toten Tre - avd. Hov fører varer innen følgende produktområder: